Zamówienia realizujemy drogą mailową. Przepraszamy za niedogodności.

Masz pytania? Napisz do nas, aby uzyskać najszybszą odpowiedź! Kontakt

Regulamin

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ KUPKAMERE.PL

O NAS
Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.kupkamere.pl (dalej jako: „Strona”) jest spółka esstet Daniel Ptasiński z siedzibą w Sulejówku (adres siedziby: ul. Szekspira 13, 05-071 Sulejówek; NIP: 8222298085; REGON: 146151800 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@kupkamere.pl (DALEJ JAKO: „KUPKAMERE”, „WŁAŚCICIEL” LUB „ADMINISTRATOR”).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejsza Strona nie jest sklepem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży czy umowy o świadczenie usług (oznacza to m. in. że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach lub usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do KUPKAMERE po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami świadczenia usług przez KUPKAMERE.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Właściciela).

KORZYSTANIE ZE STRONY 
Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony KUPKAMERE udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie usługach. 

Dla prawidłowego korzystania ze Strony konieczne jest spełnienie poniższych wymagań:
  • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  • Dostęp do poczty elektronicznej.
  • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej. 

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. 

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej. 

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony: 
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@kupkamere.pl lub
  • pisemnie na adres: ul. Szekspira 13, 05-071 Sulejówek. 

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

PRAWA AUTORSKIE
Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI
W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony: 
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@kupkamere.pl lub
  • pisemnie na adres: ul. Szekspira 13, 05-071 Sulejówek.